ЗАПОЧНА КАМПАНИЯ ЗА НАБИРАНЕ НА КАНДИДАТИ ЗА ПРИЕМНИ РОДИТЕЛИ

Набирането на кандидати за приемни родители за Община Казанлък започна в началото на месец октомври тази година. Основен приоритет е предоставянето на социалната услуга за деца от 0 до 3-годишна възраст, както и „специализирана приемна грижа“ за деца с увреждания.

Всеки, който желаеда кандидатства за приемен родител или да получи повече информация може да се обърне към Областния екип по приемна грижа – Стара Загора на адрес град Казанлък, ул.„Войнишка”№25, Комплекс за социални услуги, телефони: 0878 799239, 0878 799373, е-mail: kazanlak_priemime@abv.bg .

За да бъдете приемен родител е необходимо:

- Да сте сигурни в решението си;

- Семейството и роднините да приемат идеята да станете приемен родител;

- Да покажете, че имате желание да се грижите за деца и да се включите в обучение по приемна грижа;

- Да проявявате разбиране към нуждите на настаненото дете;

- Да сте готови да работите в партньорство със социалните работници;

- Да имате достатъчно пространство в дома си и време да общувате с детето;
- Да сте клинично здрав;
- Да не сте осъждан;
- Да не сте лишаван от родителски права;
- Да нямате проблем с алкохол и наркотици.

Професионалните приемни родители получават месечно възнаграждение, въз основа на сключен договор за отглеждане на дете, както следва: за отглеждане на едно дете – 150 % от минималната работна заплата; за отглеждане на две деца – 160 % от минималната работна заплата; за отглеждане на три и повече деца – 170 % от минималната работна заплата.

С приемните родители се сключва и договор за грижа за дете настанено в приемно семейство, въз основа на който се изплаща ежемесечно издръжка на децата. Размерът ѝ се определя в зависимост от възрастта, като за дете от 0 до 3 години сумата е 300 лева, за дете от 3 до 14 години – 262,50 лева, за дете на възраст от 14 до 18 години, а ако учи - до 20 г. издръжката е в размер на 300 лв. За отглеждане на дете с увреждане се изплаща и добавка в размер на 90 лева.

За повече информация:

За гр. Казанлък, ул. „Войнишка” № 25

Комплекс за социални услуги

телефон: 0878 799239, 0878 799373

е-mail: kazanlak_priemime@abv.bg

 

За гр. Стара Загора,  ул. „Христо Ботев“ № 205

Комплекс за социални услуги за деца и семейства

телефон: 0897 653524, 042/681 479

е-mail: stara_zagora_priemime@abv.bg

Професионалните приемни семейства на територията на областта са общо 50 на брой, като към края на месец септември 2022 г. 44 семейства отглеждат по едно дете и 2 семейства се грижат за по две деца.

 

публ. на 07.10.2022 г.

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220