КМЕТЪТ ГАЛИНА СТОЯНОВА ПОДПИСА СПОРАЗУМЕНИЕ С МРРБ ЗА КАНАЛИЗАЦИЯТА НА ГРАД КРЪН – ТРЕТИ ПОДЕТАП

Днес Кметът на Община Казанлък Галина Стоянова подписа в Министерството на регионалното развитие и благоустройството договора за финансиране на третия подетап на инвестиционния проект за изграждане на канализация в град Крън.

С Решение № 711 от 30 септември 2022 г. на Министерски съвет е одобрен списък на инвестиционни проекти на общините по приоритети и направления/ обекти за целево финансиране.  Община Казанлък кандидатства по покана на МРРБ за финансиране на проекти за ВиК инфраструктура и общински пътища с 3 проекта, от които съгласно финалния списък,  е одобрен инвестиционен проект "Изграждане на ВиК инфраструктура за територията на град Крън, I етап на строителство, III подетап" - Доизграждане на Гл. колектор I - от о.к. 244 до о.к. 12 с второстепенна канализационна мрежа към него за квартали 92, 93, 40, 80, 79, 78, 77, 76, 75, 74, 73, 39, 38". Те са допълнение към вече извършените строително-монтажни дейности от предходните два подетапа на мащабния проект за осигуряване на ВиК инфраструктура на територията на град Крън, Община Казанлък.

Стойността на проектното предложение е 3 398 583,18 лв., без ДДС.

Кметът Галина Стоянова и нейният екип работят от 2017г. поетапно за изграждане на канализация на град Крън.

публ. на 28.10.2022 г.

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220