Местни избори 2023

4 257 000 ЛВ. СА ВЛОЖЕНИ В СФЕРАТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО ПРЕЗ 2022 Г.

4 257 000 лв. са вложени в сферата на образованието през годината в община Казанлък, става ясно от Отчета на Кмета Галина Стоянова. Средствата са осигурени от европейско, национално и местно финансиране. Създадени са нови класни стаи и занимални, усилено се работи по облагородяване на дворните пространства, след като сградите на образователната инфраструктура бяха основно ремонтирани през последните години. Изграждат се нови детски площадки, отговарящи на всички европейски изисквания. 289 000 лв. са вложени за ремонт на детските ясли в Казанлък. За тях беше обновено специализираното оборудване, закупени са 17 нови стерилизатори на обща стойност 46 000 лв.

През 2022 г. Община Казанлък е инвестирала близо половин милион лева от общинския бюджет в сферата на образованието. Сред по-големите изпълнени обекти е ремонтът на дворното пространство на ОУ „Никола Вапцаров“ и ПГ „Академик Петко Стайнов“ на стойност 170 000 лв. В ДГ№16 „Роза“ бяха изпълнени мерки за енергийна ефективност на стойност 210 000 лв. Вътрешният ремонт на сградата включва още поставяне ан ламиниран паркет и боядисване на две занимални. В централна сграда на ДГ № 18 „Пчелица“, гр. Казанлък, със средства от бюджета на община Казанлък се изграждат три изцяло нови детски площадки с нови съоръжения за игра, на стойност 66 000 лв. В други пет детски градини в Казанлък бяха изградени нови детски площадки за игра.

Община Казанлък инвестира в обновяване на инфраструктурата на общо четири филиала на детски градини по населени места с подобрения в материалната база.

В СУ „Екзарх Антим I“, гр. Казанлък, бе изграден модерен, изцяло нов оборудван и обзаведен STEM-център по природни науки, изследвания и иновации. Той бе официално открит на 15-и септември тази година. Финансирането е по Национална програма на Министерство на образованието и науката за изграждане на училищна СТЕМ среда. Инвестирани са 600 000 лв. за цялостното изграждане на Центъра, като 300 000 лв. са осигурени от МОН и 300 000 самофинансиране от училището. Изградени и обособени са още зони за провеждане на учебни занятия и спорт на открито във вътрешния двор на училището. Обособява се и музей по повод предстоящия юбилей на институцията.

През 2022 г. бюджетът за даровити деца по Общинската програма за закрила на детето (ОПЗД) бе увеличен до 36 000 лв. Завишеният бюджет е за нарастване на броя на едногодишните стипендии, които Общината традиционно предоставя на талантливи ученици от училищата, съгласно приетите правила и критерии. Със средствата по ОПЗД се подпомага също и участието на деца и ученици в състезания, фестивали, конкурси и др. на национално и международно ниво, за стимулиране на тяхната изява и развитие на талантите и способностите им.

За периода от м. октомври 2021 г. до м. септември 2022 г. бяха присъдени 7 едногодишни стипендии на ученици, получили призови места на национални и международни фестивали, конкурси, състезания и др., а през м. септември 2022 г. са одобрени нови 10 стипендианти в областите на науката, изкуството и спорта.

За трета поредна година Община Казанлък осигури средства за подпомагане на младите семейства чрез отпускане на еднократна финансова помощ за новородено под формата на ваучери. Финансовата помощ в размер на 500 лв. за едно дете се предоставя за осигуряване на пелени за еднократна употреба и детски храни. През отчетната година 237 семейства са получили ваучери на обща стойност 121 000 лв.

За труда на всички служители в детско и училищно здравеопазване бе постигнато увеличение на основните месечни заплати с 30 на сто.

публ. на 07.12.2022 г.

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220