Списък на кандидати, преминали етап на подбор на документи и допуснати до втори етап - интервю/събеседване по процедура за подбор на персонал по проект BG05SFPR002-2.001-0116 “Грижа в дома в община Казанлък“

 

Списък на допуснатите кандидати

след проведен първи етап - подбор по документи,

за заемане на длъжностите:

- „Диспечер“ – 2 броя;

- „Счетоводител“ – 1 брой;

- „Шофьор“ – 2 броя.

 

       Във връзка с Обява за подбор на персонал в изпълнение на Договор BG05SFPR002-2.001-0116-C01, проект „Грижа в дома в община Казанлък“, Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 „ГРИЖА В ДОМА“ по Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г.

 

За длъжност „Диспечер“:

  1. Веселина Иванова Калцова
  2. Даниела Назърова
  3. Светла Попова
  4. Генка Нягулова Груева

За длъжност „Счетоводител“:  

  1. Райна Пейчева Атанасова
  2. Даниела Назърова

За длъжност „Шофьор“:

  1. Людмил Йорданов Георгиев
  2. Стойко Койчев Стойков
  3. Емил Данев Джунджуров

 

     Допуснатите до Интервю/Събеседване кандидати ще бъдат допълнително уведомени за датата и часа на провеждане на  интервюто.

Община Казанлък

публ. на 27.02.2023 г.

Програми и проекти

Празник на розата
Празник  на розата - резервации и цени
Открий Казанлък
Чудомирови празници
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220