Местни избори 2023

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Е СРЕД ПИОНЕРИТЕ В БЪЛГАРИЯ ПО ИНОВАТИВНА ГРИЖА ЗА ЗДРАВЕТО НА ДЕТЕТО

Община Казанлък внедри в здравните кабинети в детските градини, училищата и детските ясли интегрирана информационна система „Училищно и детско здравеопазване“ (“Joystick kids healthcare”). Единствена по рода си в България, системата е разработена от високотехнологичната компания „Смарт Софтуер Системс“ с цел да обслужва дейностите в здравните кабинети на детските и учебни заведения. Община Казанлък е втората община в България, след Община Бургас, която въвежда нов вид иновативна грижа за здравето на детето, което я нарежда сред пионерите по модерна детска медицина в България.

Дигитализацията на дейностите в здравните кабинети ще улесни начина на работа на медицинските специалисти, като същевременно ще увеличи достоверността на данните за извършваните от тях дейности. Електронното здравно досие включва информация за детето от раждането му, през яслата до детската градина, а по-късно - и до училището. В момента тази информация се събира на хартиен носител, разпръсната по всяка една институция, което е предпоставка да бъде изгубена. Софтуерът ще събира на едно място и ще обслужва всички документи, свързани с профилактиката и превенцията, имунизации, заболявания и лечения на децата.

Община Казанлък осигури необходимите условия за работа със специализирания софтуер като закупи ново обзавеждане и оборудване за всички здравни кабинети и организира обучения за медицинските специалисти, които ще работят със системата.

 

публ. на 09.03.2023 г.

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220