Списък на класираните кандидати, след проведен втори етап - интервю/събеседване за заемане на длъжностите социални работници/консултанти по проект BG05SFPR002-2.001-0116 “Грижа в дома в община Казанлък“

Списък на класираните кандидати

след проведен втори етап – интервю/събеседване,

за заемане на длъжностите:

 

Социални работници/ консултанти – 4 броя

 

Във връзка с обява за подбор на персонал в изпълнение на Договор № BG05SFPR002-2.001-0116-C01 по проект „Грижа в дома в община Казанлък“, Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001 „ГРИЖА В ДОМА“ по Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г.

  1. Галина Т. Моллова
  2. Радостина В. Иванова
  3. Красимира К. Димитрова
  4. Галина Р. Гевгалова

 

С класираните кандидати предстои да бъдат сключени договори по реда на Кодекса на труда.

 

Община Казанлък

публ. на 10.03.2023 г.

Програми и проекти

Празник на розата
Празник  на розата - резервации и цени
Открий Казанлък
Чудомирови празници
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220