Списък на кандидати, преминали етап на подбор на документи и допуснати до втори етап - интервю/събеседване

 

Списък на кандидатите след проведен първи етап подбор по документи и допуснати до втори етап интервю/събеседване

 

        при извършване подбор на персонал за заемане на длъжности в изпълнение на Договор № BG05SFPR002-2.001-0116-C01 по проект „Грижа в дома в община Казанлък“, Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001 „ГРИЖА В ДОМА“ по Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г., както следва:

 • Специалист „Здравни грижи“ –  16 бр.
 • Специалист „Социални дейности“ – 22 бр.
 • Куриер – 3 бр.
 • Домашен майстор – 2 бр.
 • Психолог – 1 бр.
 • Рехабилитатор – 1 бр.

 

 • Кандидати за заемане на длъжността Специалист „Здравни грижи“:

- Данка П. Берова;

- Златка А. Пачева;

- Росица Д. Николова;

- Любомир М. Матов;

- Венета Р. Кукушева;

- Иванка П. Ганева;

- Калина Х. Милева;

- Румяна Г. Керанова;

- Екатерина Б. Мортева;

- Марийка Д. Стоянова;

- Зара М. Йовкова;

- Росица П. Лалева;

- Диана Т. Лихачова;

- Донка Г. Каменова;

- Грозданка Н. Ангелова.

 

 • Кандидати за заемане на длъжността Специалист „Социални дейности“:

- Дана В. Николова;

- Ружа  Р. Вълкова;

- Евгения К. Христова;

- Пламена П. Василева;

- Иванка П. Минчева;

- Пенка Т. Иванова;

- Наталия К. Минчева;

- Мария М. Иванова;

- Донка И. Момчева;

- Йорданка С. Димитрова;

- Райна С. Колева;

- Пенка И. Славовска;

- Христина И. Ганчева;

- Мария И. Желязкова;

- Таня Ж. Петкова;

- Веселина С. Христова;

- Стефанка С. Димитрова;

- Силвана Т. Николова;

- Йовка С. Нанева;

- Сание Д. Календерова;

- Пенка С. Кръстева;

- Татяна П. Мирчева;

- Стефка М. Славова;

- Кадрие А. Кесим;

- Минка С. Райнова;

- Венета Х. Атанасова;

- Теодора Б. Петрова.

 

 • Кандидати за заемане на длъжността „Куриер“:

- Мариана Г. Хаджиева;

- Йорданка Т. Павлова;

- Георги П. Гетов;

- Кристиян П. Паскалев.

 

 • Кандидати за заемане на длъжността „Домашен майстор“:

- Петър П. Сунгуров;

- Николай Х. Узунов.

 

 • Кандидати за заемане на длъжността „Психолог“:

- няма подадени заявления;

 

 • Кандидати за заемане на длъжността „Рехабилитатор“:

- Таня Н. Петрова;

 

      Допуснатите до Интервю/Събеседване кандидати ще бъдат допълнително уведомени за датата и часа на провеждане на  интервюто.

 

публ. на 22.03.2023 г.

Програми и проекти

Празник на розата
Празник на розата - резервации и цени
Открий Казанлък
Чудомирови празници
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220