Местни избори 2023

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК ИЗПРАТИ ПЪРВИТЕ ДАННИ ОТ ИЗМЕРВАТЕЛНИТЕ СТАНЦИИ НА ВЪЗДУХА ДО РИОСВ – СТАРА ЗАГОРА

Кметът на Казанлък Галина Стоянова, по чиято инициатива преди дни бяха монтирани на три места в общината измервателни станции, отчитащи замърсяването на въздуха, изпрати първите данни до директора на РИОСВ – Стара Загора. Станциите преминаха тестовия период и от 27 март 2023 г. вече не са в такъв.

Съгласно закона градоначалникът информира Инспекцията по околна среда и води за стойностите на всяка от отчетните станции и, във връзка с последните данни за превишени нива на индексите, се обърна към РИОСВ – Стара Загора да се произнесе по компетентност и установи причинителите за превишените стойности на формалдехид.

Станциите, които Община Казанлък постави при сградата на Общината в центъра на града, в с. Голямо Дряново и в близост до яз. Копринка, са сертифицирани по най-тежките международни процедури, имат швейцарски датчици и са изключително прецизни.

В реално време показателите може да бъдат проследявани и на сайта на Общината тук: https://www.kazanlak.bg/air-quality.html

 

публ. на 28.03.2023 г.

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220