Местни избори 2023

Набиране на кандидати за длъжностк “Главен специалист „Кадастър и регулация” , Общинска администрация Казанлък

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК

                                                                                                                                                                    

                                                                   ОБЯВЛЕНИЕ                                                                                                              

За набиране на кандидати в Общинска администрация,                       

                                за длъжност: Главен специалист „Кадастър и регулация”                                                                                                                                                                                                               

Изисквания към кандидатите:

1.      Образование – минимум средно, професионална област: строителство, управление на недвижими имоти,   публична администрация

2.      Професионален опит – не се изисква.

3.      Допълнителни изисквания: - Компютърна грамотност – умение за работа с MS Office – Windows, Excel, Internet.    - Компетентност, свързана с познаване и ползване на нормативните документи, свързани с              работата на Агенцията по геодезия, картография и кадастър /АГКК/

4.      Срок на трудовия договор: Постоянен със 6 месеца срок на изпитване.

5.      Кратко описание на длъжността: Осъществяване дейностите по административно обслужване на клиенти и по поддържане на кадастралната карта и кадастралния регистър /КККР/ с ефективна работа за качествен краен резултат. Подпомагане дейността на по-високите длъжностни нива на Службата по геодезия, картография и кадастър /СГКК/ Стара Загора и Община Казанлък.                                                                                                                                                                                                                                     

Необходими документи:

 

1.      Заявление от кандидата /свободен текст/

2.      Автобиография /СV/.

3.      Ксерокопие на следните документи:

- диплома за завършена образователна степен;                                                                           

- компютърна грамотност.

 

Документите се приемат до 17.00 часа на 31.05.2023 година в сградата на Община Казанлък, бул. Розова долина 6, Информационен център, гише № 2 - Деловодство.

Извършване на подбора от страна на работодателя - по документи и интервю с отговарящите на изискванията за длъжността кандидати.

 

                     Длъжността е обявена и в Дирекция „Бюро по труда”, град Казанлък.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

ГАЛИНА СТОЯНОВА

Кмет на община Казанлък

публ. на 16.05.2023 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220