Списък на одобрени кандидати. Етап I подбор на документи.

СПИСЪК С КАНДИДАТИ, ДОПУСНАТИ ДО ИНТЕРВЮ

 

за длъжности: Главен социален работник, Социален работник, Сътрудник „Социални дейности“

 

за дейности по проект  № BG05SFPR002-2.002-0131 „Укрепване на общинския капацитет в Община Казанлък“, финансиран по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, съфинансиран от Европейския социален фонд плюс

1.      Главен социален работник

Имена на кандидата

Заявление вх. номер

1

Мариана С. Танева

55-84-19 / 19.07.2023

2

Кина И. Колева

55-84-26 / 20.07.2023

 

Дата за провеждане на интервю: 26.07.2023 година

Начален час за провеждане на интервю: 11:00 часа

Място на провеждане на интервю: гр. Казанлък, бул. Розова долина, № 6

2.   Социален работник

Имена на кандидата

Заявление вх. номер

1

Яна Г. Петрова

55-84-11 / 13.07.2023

2

Мариана С. Танева

55-84-18 / 19.07.2023

3.

Магдалена В. Иванова

55-84-12 / 17.07.2023

 

Дата за провеждане на интервю: 26.07.2023 година

Начален час за провеждане на интервю: 11:20 часа

Място на провеждане на интервю: гр. Казанлък, бул. Розова долина, № 6

3.      Сътрудник „Социални дейности“

Имена на кандидата

Заявление вх. номер

1

Мелтем А. Карабоюк

55-84-10 /12.07.2023

2

Даниела Г. Назърова

55-84-13 / 17.07.2023

3

Дияна Г. Станчева

55-84-15 / 19.07.2023

4

Мила М. Иванова

55-84-17 / 19.07.2023

5.

Мариана С. Танева

55-84-18 / 19.07.2023

6.

Живка П. Георгиева

55-84-28 / 20.07.2023

 

Дата за провеждане на интервю: 26.07.2023 година

Начален час за провеждане на интервю: 11.50 часа

Място на провеждане на интервю: гр. Казанлък, бул. Розова долина, № 6

публ. на 24.07.2023 г.

Програми и проекти

Празник на розата
Празник  на розата - резервации и цени
Открий Казанлък
Чудомирови празници
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220