Списък на одобрени кандидати. Етап II подбор след проведено интервю.

 

П Р О Т О К О Л

от работата на комисията, определена за подбор на персонал за длъжности:

Главен социален работник; Социален работник; Сътрудник „Социални дейности“

 

 

            Община Казанлък е обявила подбор на персонал за дейности по проект  № BG05SFPR002-2.002-0131 „Укрепване на общинския капацитет в Община Казанлък“, финансиран по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, съфинансиран от Европейския социален фонд плюс

за длъжностите: Главен социален работник, Социален работник, Сътрудник „Социални дейности“ на 07.07.2023 г. на официалния сайт, на таблото за обяви и към Дирекция „Бюро по труда“.

Комисията класира кандидатите, както следва:

ГЛАВЕН СОЦИАЛЕН РАБОТНИК

Няма избран кандидат за длъжността. Не отговарят на предварително обявените условия за заемане на длъжността.

СОЦИАЛЕН РАБОТНИК

  1. Мариана С. Танева
  2. Магдалена В. Иванова

СЪТРУДНИК „СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ“

  1. Мелтем А. Карабоюк

Във връзка с обявеното се  отправя покана към одобрените кандидати да представят документи за назначаване за съответните длъжности.

публ. на 02.08.2023 г.

Програми и проекти

Празник на розата
Празник  на розата - резервации и цени
Открий Казанлък
Чудомирови празници
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220