XIV-ТА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ПРОБЛЕМИ И ИЗСЛЕДВАНИЯ НА ТРАКИЙСКАТА КУЛТУРА” 2023 Г.

ПРАЗНИЦИ В ДОЛИНАТА НА ТРАКИЙСКИТЕ ЦАРЕ 2023 Г.

На 1 септември 2023 г. изследователи в областта на тракологията, тракийската археология, нумизматиката и реставрацията ще се съберат за четиринадесети пореден път в рамките на Празниците в долината на тракийските царе, за да представят своите доклади в рамките на конференцията „Проблеми и изследвания на тракийската култура”.   

Конференцията ще се проведе в Мултимедийната зала на Исторически музей „Искра”. Официалното откриване е в 1300 ч., като четенията и дискусиите ще продължат до 1800 ч.

В рамките на две заседания ще бъдат представени тринадесет доклада на деветнадесет автора. Тематиката на научните изследвания е разнообразна – нови данни и обобщения на резултати от проучвания на селища и поселищен живот от късножелязната и римската епохи; археологически обекти, свързани с погребалните и поменални практики на траките от  елинистическата епоха; находки, свързани с бита и ежедневието от бронзовата епоха; различни аспекти от религиозните вярвания и обреди на траките; представяне нумизматични паметници, изследване на торевтичните традиции на траките; приложение на въздушно лазерно сканиране (LiDAR) като недеструктивен метод в археологическите проучвания.

Първият доклад, който ще бъде представен е на топ археолога Диана Димитрова и е посветен на два знакови юбилея – 80 години от рождението на д-р Георги Китов и 30 години от откриването на гробнично-култовия комплекс под могила Оструша.

В конференцията  ще участват учени  от Националния археологически институт с музей при БАН, от Института по Балканистика с център по тракология при БАН, от Националния исторически музей, от Софийския университет „Св. Кл. Охридски”,  от РИМ – Кърджали, от РИМ – Смолян и от ИМ „Искра” – Казанлък.

Продължени са няколко добри практики в провеждането на конференцията – представяне на доклади с тематика свързана с паметници от района на Казанлъшката долина,  интердисциплинарни изследвания и участие на млади колеги-докторанти и магистри.

публ. на 22.08.2023 г.

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220