Списък на одобрени кандидати. Етап II подбор след проведено интервю.

  

П Р О Т О К О Л

от работата на комисията, определена за подбор на персонал за длъжности:

Сътрудник „Социални дейности“ – 1 работно място

Община Казанлък е обявила подбор на персонал за дейности по проект  № BG05SFPR002-2.002-0131 „Укрепване на общинския капацитет в Община Казанлък“, финансиран по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, съфинансиран от Европейския социален фонд плюс

за длъжността: Сътрудник „Социални дейности“ на 26.10.2023 г. на официалния сайт и на таблото за обяви в сградата на общинска администрация.

За длъжността Сътрудник "Социални дейности":

Няма избран кандидат поради отказ от класиралото се лице на етап I подбор по документи.

публ. на 27.11.2023 г.

Програми и проекти

Празник на розата
Празник  на розата - резервации и цени
Открий Казанлък
Чудомирови празници
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220