ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАЧЕСТИЛИ СИГНАЛИ ЗА ШУМ В РАЙОНА НА БЛОК „КАРМЕН“, МЕСТНОСТТА „КАЗМЕРА“

От началото на 2021 г. служители на РУ Полиция – Казанлък са иззели 22 озвучителни уредби за шум и нарушаване на обществения ред по общинската Наредба №1 за осигуряване на обществения ред в община Казанлък.

Община Казанлък назначи допълнително дежурни в района на Махалата, южно от бул.“Княз Александър Батенберг“, които имат правомощия да осъществяват охрана, да предотвратяват кражби и отговарят за недопускане на прояви за нарушаване на обществения ред и да съдействат на полицаите при необходимост:

•         Николай Иванов 0892369709

•         Димитър Асенов 0884710577

•         Ено Илиев 0897540964

•         Александър Асенов 0899141788

Иззетите озвучителни уредби се предават по Наредба №1 на Общината за съхранение. Уредба може да бъде върната само след като бъде платена глобата за шума и бъдат заплатени всички задължения, което съответното физическо лице има към Община Казанлък.

публ. на 28.08.2023 г.

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220