УСПЕШНА УЧЕБНА ГОДИНА И ЧЕСТИТА ПЪРВА СМЯНА С НОВИЯ КОРПУС НА ППМГ „НИКОЛА ОБРЕШКОВ“!

ПРЕДСТОИ ИЗГРАЖДАНЕТО И НА НОВ ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН

В напълно обновена сграда звуча училищният звънец на ППМГ „Никола Обрешков“ тази сутрин. В пълния училищен двор начало на новата учебна 2023 / 2024 г. даде директорът на ППМГ „Никола Обрешков“ Красимир Дамянов: „Има дата и място, които събират всички хора – в българското училище. Такова място е и нашата Математическа гимназия, която повече от 50 години приема ученици, гости, преподаватели, изгражда успешни личности…“, каза в приветствието си той. Дамянов благодари на Кмета Галина Стоянова и нейния екип, които винаги са насреща за подкрепа, както и с изграждането на нов корпус на гимназията, с което всички ученици могат да минат в едносменен режим на работа. На учениците Дамянов пожела да са упорити и никога да не се отказват с думи на Аристотел: “Временният неуспех винаги е по-добър от временния успех!“.

Кметът Галина Стоянова изрази радост от обновената материална база в училището, тя приветства директорите на други училища като гости на празничното събитие, бившите преподаватели и възпитаници: „Най-емоционални сред Вас са учителите! Те трябва да направят от Вас дух, душа, истински и успешни деца!“, поздрави присъстващите тя. Кметът на Казанлък обяви, че след създаването на новия Национален център по природо-математически науки, новия корпус, с напълно оборудвани 312 учебни места в 12 нови класни стаи предстои да започне строителството на нов физкултурен салон на площ 670 кв.м. Галина Стоянова отбеляза, че всичките 26 казанлъшки училища са ремонтирани и с много добра материална база, но „просто наистина имаше нужда тук да помогнем, децата да учат първа смяна“.

Кристиан Петров, председател на Ученическия съвет приветства избора на учениците от 5-и и 8-и клас за Математическата гимназия: „Успехът не е средноаритметична оценка, не е число, това са знанията, които всеки придобива тук и ги прилага на практика.“, каза Кристиан и пожела успехите да се множат, „защото бъдещето се гради съвместно“.

Символичното рязане на лента на новия корпус Кметът на Казанлък и директорът на училището отстъпиха на изключително успешните възпитаници на Математическата гимназия Александър Проданов и Тихомир Глухарев, заедно с техния съученик Кристиан Петров.

Честита първа смяна на учениците на Математическата гимназия!

Успешна учебна година, Казанлък!

публ. на 15.09.2023 г.

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220