Местни избори 2023

ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ НА НОВИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КАЗАНЛЪК В ПЕТЪК

ПОКАНА № 1


На основание от Закона за местното самоуправление и местната администрация, със Заповед №АК-02-ЗД-28 от 03.11.2023 г. Областният управител на област Стара Загора свиква Общински съвет - Казанлък на 10.11.2023 г. /петък/ от 13:30 ч. на Първо заседание. Заседанието ще се проведе в Залата за събрания на Общинския съвет - Зала „Инфра“.

ДНЕВЕН РЕД:


1. Връчване на удостоверения на новоизбраните общински съветници и кметове.

2. Полагане на клетва от новоизбраните общински съветници, кмет на общината и кметове на кметства.

3. Избиране на председател на Общински съвет - Казанлък, Мандат 2023 - 2027 г.


Даниела Коева /п/
ВрИД Кмет на Община Казанлък

публ. на 07.11.2023 г.

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220