Местни избори 2023

„ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА“ ОБЯВЯВА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ

Във връзка с разкриването на нова социална услуга, „Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства“ като държавно делегирана дейност в гр. Казанлък, кв. „Васил Левски“ (до блок № 7) обявява подбор на персонал за следните длъжности:

  • Социален педагог 1 бр. - на пълно работно време – 8 часа
  • Психолог 1 бр. - на пълно работно време – 8 часа
  • Трудотерапевт 2 бр. - на пълно работно време – 8 часа
  • Логопед 1 бр. - на пълно работно време – 8 часа
  • Детегледач 1 бр. - на пълно работно време – 8 часа
  • Огняр/работник поддръжка - на непълно работно време – 4 часа

Подробно с изискванията за всяка от длъжностите можете да се запознаете на сайта на Община Казанлък тук: https://www.kazanlak.bg/page-12621.html или на място в Дневния център.

Подборът на персонал ще се осъществи на два етапа, както следва:

         - Първи етап – допускане по документи;

         - Втори етап – интервю/събеседване;

Лицата, желаещи да кандидатстват за обявените позиции следва да подадат документите си на място в сградата на Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства“ в гр. Казанлък, кв. „Васил Левски“ (до блок № 7), всеки работен ден от 09:00-13:00 ч. и от 13:30 до 16:00 ч.

Срок за подаване на документи – от 16.11.2023 г. до 24.11.2023 г. до 16:00 ч. включително.

Резултатите във връзка с подбора ще бъдат обявени на информационното табло в сградата на Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства“ в гр. Казанлък, кв. „Васил Левски“ (до блок № 7).    

Лица за контакт:

Славена Димитрова и Незабравка Иванова

сл. телефон: 0882/657-174

  Изтегли Документ
публ. на 20.11.2023 г.

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220