Местни избори 2023

Заповед №2348/23.11.2023 г., относно въвеждане на еднопосочно движение на МПС по следните улици

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК

ЗАПОВЕД

№ 2348/ 23.11.2023 г.

 На основание чл.44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 3 от Закона за движение по пътищата и във връзка с Генералния план за организация на движението на  гр. Казанлък

Н А Р Е Ж Д А М:

От 06:00ч. на 24.11.2023г.,  Въвеждам еднопосочно движение на МПС по следните улици в гр. Казанлък:

  1. ул.  „  Бузлуджа“ , в участъка от кръстовището с ул. „ Шейновска“ до кръстовището с ул. „ Капрони“ в посока север-юг.
  2. ул.  „  Петко Д. Петков“ , в участъка от кръстовището с ул. „ Шипченска епопея“ до кръстовището с ул. „ Капрони“ в посока юг-север.
  3. ул.  „  Константин Иречек“ , в участъка от кръстовището с ул. „ Петко Д. Петков“ до кръстовището с ул. „ Орешака“ в посока запад-изток.
  4. ул.  „  Перник“ , в участъка от кръстовището с ул. „ Орешака“ до кръстовището с бул. „ Освобождение“ в посока изток-запад.
  5. ул.  „  Д-р Петър Берон“ , в участъка от кръстовището с бул. „ Освобождение“ до кръстовището с ул. „ Орешака“ в посока запад-изток.
  6. ул.  „  Страхил войвода“ , в участъка от кръстовището с ул. „ Бузлуджа“ до кръстовището с бул. „ Освобождение“ в посока изток - запад.
  7. ул.  „  Сергей Румянцев“ , в участъка от кръстовището с бул. „Освобождение “ до кръстовището с ул. „ Орешака“ в посока запад-изток.

     За реализирането на посоката на движение и въвеждането на предвидената в ГПОД  на гр. Казанлък зона 30км./час в жилищния квартал по горепосочените улици  да се постави утвърдената вертикална сигнализация,  съгласно проекта за организация на движението на гр. Казанлък.

    Спирането и паркирането по горепосочените улици да се извършва съгласно Закона за движение по пътищата.

     Контрол по изпълнението на мероприятията за привеждането на заповедта в сила възлагам на Кристиян Костадинов – координатор към Общинско предприятие "Комунални дейности и поддръжка на инфраструктурата" при Община Казанлък.

    Контрол по изпълнението и спазването на настоящата заповед възлагам на инж. Даниела Коева - Зам.-кмет на Община Казанлък по инфраструктура, строителство и транспорт.

 

     Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на Община Казанлък и да се изпрати до ФСНП Казанлък, ОД на МВР Стара Загора – РУ Казанлък, РС на ПБЗН-Казанлък и да се сведе до знанието на всички горепосочени в нея служители.

 

ГАЛИНА СТОЯНОВА

Кмет на Община Казанлък             

 

публ. на 23.11.2023 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220