Местни избори 2023

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК ЩЕ УПРАВЛЯВА ТРИ МОГИЛНИ СВЕТИЛИЩА ЗА ОЩЕ 10 ГОДИНИ

Министерският съвет удоволетвори искането на Община Казанлък за предоставяне безвъзмездно за управление три от могилните светилища за още 10 години.
Предмет на решението е имот, намиращ се в гр. Шипка, община Казанлък, представляващ застроен поземлен имот с площ 46 641 кв. м. заедно с находящите се в него недвижими културни ценности – тракийските могилни светилища ,,Шушманец“, ,,Хелвеция“ и „Грифоните“, и построената сграда с площ 100 кв. м.
Дейностите, свързани с опазване на културните ценности и осъществяването на други научни, културни, образователни и туристически дейности ще се извършват в съответствие с изискванията на Закона за културното наследство от Историческия музей-Казанлък.
И трите светилища– „Шушманец“, „Грифоните“ и „Хелвеция“ са част от Казанлъшката долина, съхраняваща артефакти от тракийската цивилизация, наречена от археолога Георги Китов „Долината на тракийските царе“.
„През изминалия десетгодишен период на безвъзмездно управление Община Казанлък е демонстрирала и доказала експертизата си при ефективния маркетинг на културно-историческите обекти и особено внимателно отношение с цел тяхното опазване и съхраняване“- това е изложено в мотивите на Община Казанлък в искането до Министерския съвет за удължаването на срока за управление на тракийските могилни светилища.
През 2005 г. Общината започна да изпълнява Програма за социализация на тракийските гробници и консервация на археологическите находки, чиято крайна цел е пълноценно представяне на цивилизацията на древните траки.
публ. на 08.02.2024 г.

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220