Местни избори 2023

СЪТРУДНИЧЕСТВО И ДИАЛОГ: КМЕТЪТ ГАЛИНА СТОЯНОВА ЩЕ РАБОТИ ЗАЕДНО С ХОРАТА

По стар български обичай, с хляб и сол, жителите на село Копринка посрещнаха тази вечер кмета на Община Казанлък.
Пред тях Галина Стоянова представи Програмата за управление на Община Казанлък за мандат 2023-2027 г. 
В нея кметът разкрива своята визия за управление, която включва и подкрепа за малките населени места. Стоянова обърна внимание освен на подобряването на инфраструктурата в Копринка и на двата големи проекта, заложени в програмата ѝ, които са в процес на реализация : реконструкцията на пътя и изграждане на велоалея от гр. Казанлък до яз.,,Копринка„, и втори етап на изграждането на канализация в селото. Това беше и един от поставените проблеми от хората, който вече ще намери своето решение и всички домакинства ще бъдат включени към нея. Програмата подчертава важността на балансирания подход към управление, вземайки предвид нуждите и потребностите, както на хората в града, така и в селата. 
Ключов аспект от програмата на Галина Стоянова е създаването на механизми за активно участие на гражданите в процеса на вземане на решения. Един от тях е Консултативният съвет към кмета на Общината. 
Село Копринка ще има трима представители в него : Гергана Шаламанова , Айсен Алиш и Мелиха Бекташ. 
Този подход към отвореност и прозрачност цели да изгради доверие в обществото и да гарантира , че гражданите са добре информирани за важните решения и проекти.
публ. на 12.02.2024 г.

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220