ОБЩИНА КАЗАНЛЪК: ГОВОРЪТ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ ПОНЯКОГА ИЗЛИЗА ИЗВЪН РАМКИТЕ НА ФАКТИТЕ

Във връзка с пресконференция на Живка Железова, общински съветник от ИТН, дадена вчера 18.02.2024 г., на която тя заявява : “Ревизия на Община Казанлък не е правена от 13 години”, Община Казанлък заявява:
Като счетоводител г-жа Железова би трябвало да знае, че всяка година Сметната палата прави заверка на Годишен финансов отчет. Всички доклади са качени на сайта на Община Казанлък и на сайта на Сметната палата на РБългария. Ако г-жа Железова си беше направила труда да провери, то тя щеше да види, че всички одитни доклади за последните 10 години са достъпни на сайта на Община Казанлък. Всичко те са заверени без забележки и резерви от проверяващите. 
В светлината на прожекторите, несъразмерността между изказванията на общинската съветничка  и реалните факти става все по-очевиден. Говорът на общинските съветници  понякога излиза извън рамките на фактите и здравия разум , създавайки картини, които са по-скоро продукт на политическа реторика, отколкото на обективна реалност. Не говори добре, че публичната дейност на Железова се състои основно в изтъкване на факти и окачествяване на свършената работа от друг, когато времето в подобни анализи може да бъде инвестирано в продуктивност в полза на обществото, каквато би следвало да е функцията й, за която е избрана.
публ. на 19.02.2024 г.

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220