КМЕТЪТ, ГАЛИНА СТОЯНОВА, БЕ В ГОРНО ИЗВОРОВО

Кметът на Казанлък представи, тази вечер, Програмата си за управление за мандат 2023-2027 година в село Горно Изворово. 
“Като кмет, винаги съм придавала изключително значение на развитието на нашите села. Те са сърцето на нашата общност и аз съм ангажирана в постоянни усилия да ги подпомагам и стимулирам. Поемам ангажимент за стабилно и устойчиво развитие на селските общности, създавайки условия за благополучие, образование и културен растеж.“, каза Галина Стоянова . 
Тя обсъди с тях какво е необходимо да се направи за населеното място. Тази вечер бяха взети важни решения. Старата здравна служба в селото ще се преустрои, както желаят хората. Една част от нея ще бъде клуб на пенсионера, мултифункционална зала и лекарски кабинет, в другата част ще се обособят стаи, които ще се отдават под наем на туристи. 
Беше поставен проблема с водоподаването в селото. Г-жа Стоянова съдейства той да се обсъди на нарочна среща с управителят на ВИК Стара Загора. Тя пое ангажимент да бъде поставена бариера на парка в местността ,,Мезерлък дере“, за да нямат автомобилите достъп до чешмата там.
Предстои в селото да бъде направена маркировка и поставен ,,легнал полицай“ за гарантиране на безопасността на движение. Горно Изворово ще има трима представители в Консултативния съвет към кмета на Общината – Бойка Боянова, Станислав Станчев и Иван Танев.
публ. на 20.02.2024 г.

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220