ПРИ ИЗКЛЮЧИТЕЛЕН ИНТЕРЕС ПРОТЕЧЕ СРЕЩАТА В СЕЛО КЪНЧЕВО

Кметът на Община Казанлък представи Програмата си за управление за мандат 2023/2027 пред присъстващите в залата на читалището. 
Приоритет ще бъдат ключови за селото места и сгради. Изграждане на селския парк и превръщането му в пространство за малки и големи. Нова визия за площада. Ремонт на спирката на входа на селото. Реновиране на сградите на училището и детската градина и подмяна на цялото осветление.
Всички присъстващи гласуваха единодушно за приемане на програмата и изразиха вълнението си, че ще видят селото си преобразено.
Въпросите, които възникнаха по време на срещата бяха свързани с междуселищния транспорт, реновиране на сградите в двете гробища и ремонт на читалището. 
Във връзка с първия въпрос кметът отговори, че ще може да има промяна в разписанието на автобуси, когато пристигнат новите електробуси. По втория - кметът на селото обяви, че може да използва средства от бюджета на Кънчево и ще се погрижи за тях. По третия казус се разбра, че читалището вече е имало обсъждане в тази насока и се е взело решение да бъдат разходвани средства от собствения бюджет.
“Вече трябва да се научим, че ние като граждани трябва да участваме активно в решенията, които ни касаят” каза кметът Стоянова, когато призова хората да изберат участниците в Консултативния съвет. Те от своя страна са:
- Мариела Димитрова;
- Васил Карадонев;
- Женя Тюлева.
публ. на 21.02.2024 г.

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220