УЧАСТИЕ НА Г-ЖА ГАЛИНА СТОЯНОВА, КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК, В ОТКРИВАЩА КОНФЕРЕНЦИЯ “ЕВРОПА НА БАЛКАНИТЕ: ОБЩО БЪДЕЩЕ”, ОРГАНИЗИРАНА ОТ БЪЛГАРСКАТА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ (БТА)

Днес, 22.02.2023 г., г-жа Галина Стоянова взе участие в откриваща конференция „Европа на Балканите: Общо бъдеще“, организирана от Българската телеграфна агенция (БТА). Целта на срещата беше дискутиране на новостите в Политиката на сближаване в Европейския съюз за периода 2021 г. – 2027 г. и постигнатите резултати през периода 2014 г. – 2020 г.
Кметът на община Казанлък представи завършекът на мащабния проект „Светът на траките“, изпълнен от Община Казанлък с помощта на европейската кохезионна политика. Г-жа Стоянова разказа за предизвикателствата пред изпълнението на проекта и за значението на този проект за развитието на туризма не само в региона, но и в страната.
Представена беше също рамката от общински проекти с външно финансиране, които Община Казанлък е разработила, които са на етап оценка или, за които предстои сключване на договори за безвъзмездна финансова помощ. През програмен период 2021 – 2027 основните инфраструктурни инвестиции се изпълнят по подхода „Интегрирани териториални инвестиции – ИТИ“. Интегрираните териториални инвестиции представляват пакет от взаимосвързани и допълващи се проекти или така наречените Концепции за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ).
Община Казанлък участва по подхода с две Концепции. Първата Концепция е с наименование „Устойчив социално-икономически растеж чрез подобрена инвестиционна среда и съхранена идентичност на региона“ и обхваща мерки за три приоритетни зони – Индустриална зона, язовир Копринка и монумента Бузлуджа. Втората концепция е за „Интегрирана здравна грижа за деца в Югоизточния регион“ с водещ партньор – Община Бургас, като Община Казанлък участва с девет проектни предложения.
В откриващата конференция взеха участие и г-жа Ива Радева – Областен управител на област Стара Загора и г-жа Радка Тилева – управител на Областния информационен център в Стара Загора.
публ. на 22.02.2024 г.

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220