Списък на класираните кандидати след проведен втори етап – интервю/събеседване

 

Списък на класираните кандидати след проведен втори етап – интервю/събеседване

 

при извършване подбор на персонал за заемане на длъжности в изпълнение на Договор № BG05SFPR002-2.001-0116-C01 по проект „Грижа в дома в община Казанлък“, Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001 „ГРИЖА В ДОМА“ по Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г., както следва:

  • Специалист „Здравни грижи“ –  1 бр.
  • Психолог – 1 бр.

 

  • Кандидати, одобрени и класирани за заемане на длъжност Специалист „Здравни грижи“:

      ​ - Илиана Д. Капфингер;

 

  • Кандидати, одобрени и класирани за заемане на длъжност „Психолог“:

 

 

        - Мариета Б. Нешева;

 

С класираните кандидати предстои да бъдат сключени договори по реда на Кодекса на труда.

 

Община Казанлък

 

публ. на 22.02.2024 г.

Програми и проекти

Празник на розата
Празник  на розата - резервации и цени
Открий Казанлък
Чудомирови празници
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220