Регистрация на сгради в режим на етажна собственост

 

Във връзка с приложението на Закона за управлението на етажната собственост е необходимо всички собственици на сгради в режим на етажна собственост да проведат Общо събрание, на което да се разгледат следните важни въпроси:
1. Избор на управител или управителен съвет
2. Избор на контрольор
3. Приемане на правилник за вътрешния ред
4. Изготвяне на книга на собствениците

След избирането на Управителния съвет се подава заявление в община Казанлък
в Центъра за информация и услуги на гражданите. Към заявлението се прилага заверено копие от протокола от Общото събрание, както и книгата на собствениците за заверка.
 

Всички необходими нормативни документи може да намерите тук

- Закон за управление на етажната собственост
- Заявление
- Примерен правилник за вътрешния ред
- Образец на книга на собствениците
- Примерен протокол от общи събрание на собствениците

 

Презентации от разяснителната кампания по  проект «Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради»

публ. на 23.04.2012 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220