ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ ЗА ИНВИТРО ПРОЦЕДУРИ

 

На основание Правилник за финансиране на процедури "Ин витро" на семейства и лица, живеещи на семейни начала, с репродуктивни проблеми на територията на Община Казанлък приет с Решение № 817/28.11.2013 г. на Общински съвет - Казанлък

  

О Б Я В Я В Я М

I. КРИТЕРИИ ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА НУЖДАЕЩИ СЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО АСИСТИРАНА РЕПРОДУКЦИЯ ПРИ ЛИЦА С БЕЗПЛОДИЕ, ЛЕЧИМО ПРЕДИ ВСИЧКО С МЕТОДИТЕ НА АРТ:

 

1. Кандидатите да са български граждани, притежаващи постоянен и настоящ адрес на територията на  Община Казанлък през последните пет години. При двойките във фактическо съжителство и при семействата на това условие следва да отговаря поне единия от кандидатите;

2. Кандидатите да нямат задължения към Община Казанлък;

3. Кандидатите да са с непрекъснати здравно-осигурителни права;

4. Да не са поставени под запрещение или криминално проявени

5. Да е налице доказан стерилитет /независимо с женски и/или с мъжки фактор/, лечим   единствено   с   методите   на   АРТ   и   по-конкретно   IVF   или   ICSI.

 

II. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

  1. Заявление по образец
  2. Копие от удостоверение за граждански брак или декларация от партньора при фактическо съжителство.
  3. Декларация, удостоверяваща липсата на кръвно родство по права линия и по съребрена линия до четвърта степен между заявителката и нейния партньор
  4. Декларация от съпруга /партньора/ на заявителката, че не е поставен под запрещение.
  1. Удостоверение за липса на задължение към Община Казанлък
  2. Удостоверение за непрекъснати здравноосигурителни права
  3. Медицинска документация.

 

III. МЯСТО И СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ

Документите ще бъдат приемани на Гише №2 в Център за административно обслужване на гражданите в Община Казанлък, бул. „Розова долина“ 6 от до 30.04.2024 г.

 

ГАЛИНА СТОЯНОВА

Кмет на община Казанлък

 

публ. на 05.03.2024 г.

Обяви, съобщения, конкурси

Празник на розата
Празник  на розата - резервации и цени
Открий Казанлък
Чудомирови празници
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220