Проект на нова Наредба №8 за специфични изисквания към облика на градските пространства, сградите, архитектурните ансамбли на територията на Община Казанлък

Проект на нова Наредба №8 за специфични изисквания към облика на градските пространства, сградите и архитектурните ансамбли на територията на община Казанлък

На основание чл.26, ал.4  от ЗНА, във връзка с чл.77 от АПК заинтересованите лица в 30-дневен срок от публикуването на настоящия проект на интернет страницата на Община Казанлък, могат да направят предложения и да изразят становища по проекта.

На основание чл.26 ал.2 от ЗНА обществени консултации с граждани ще се проведат на 08.04.2024 г. от 11:00 часа в Ритуална зала в сградата на Общинска администрация, гр. Казанлък, бул. "Розова долина" 6.

Предложения и становища могат да бъдат депозирани в Центъра за административно обслужване на граждани на Община Казанлък, на адрес: гр. Казанлък, бул. „Розова долина“ №6, както и на следния електронен адрес: mayor@kazanlak.bg

 

Мотиви

Проект на Наредбата

Коригиран Проект на Наредба след проведено обществено обсъждане

Постъпили предложения от граждани

Протокол справка

Протокол от проведено обществено обсъждане

 

публ. на 12.04.2024 г.

публ. на 07.03.2024 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220