ЗАПОЧВА КАРТОГРАФИРАНЕТО НА ВСИЧКИ ДЪРВЕТА НАД 20 ГОДИНИ

Община Казанлък стартира процедура по картографиране на всички дървета на над 20 години. Всеки дървесен екземпляр ще има паспорт, който ще показва вида на дървото, приблизителната възраст и здравословното състояние на вида. 
Община Казанлък поддържа публичен регистър на озеленените площи, на дълготрайните декоративни дървета и на дърветата с историческо значение. В него всеки гражданин може да види състоянието на конкретен екземпляр и цялата информация за него. По този начин всеки може да се запознае от какъв вид е дървото, какъв е неговият диаметър, височина и предполагаема възраст. Регистърът е обновяван постоянно.
публ. на 01.04.2024 г.

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220