НА 04 АПРИЛ ЗАПОЧВА ПРИЕМЪТ В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025

Електронната система ще бъде активна от 04 до 18 април ( включително). Родителите ще имат възможност да регистрират и редактират заявления за първо класиране онлайн на следния адрес: https://dgkazanlak.uslugi.io/garden/home?reception=garden. 
Резултатите ще бъдат обявени на 22 април, а записването на класираните деца ще бъде в периода от 23 до 30 април 2024г.
През следващите месеци на 2024 година ще бъдат обявявани шест последващи класирания за свободните места в детските заведения. 
В сила влизат и новите възрастови групи:
Възрастова група 2 г. (само за населените места) - родени 2022 г.
 Яслена възрастова група (от 10 м. до 2 г. и 11 м.)
първа група (3 г.) – родени 2021 г.
втора група (4 г.) – родени 2020 г.
трета група (5 г.) – родени 2019 г.
четвърта група (6 г.) – родени 2018 г.
Децата, от възрастовите групи 2-годишни, яслена група и първа група, класирани през месец април и май, постъпват в детската градина (в която са класирани и записани в указания срок) в периода от 16.09. до 15.10.2024 год.
Децата от 2-ра, 3-та и 4-та група могат да започнат веднага посещаването на детската градина (при наличие на свободни места), в която са класирани и записани в указания срок или да постъпят в периода от 16.09 до 15.10.2024 г.
Децата, непостъпили в този срок отпадат автоматично с изключение на случаите, ако се разболеят или има други обективни обстоятелства. В тези случаи, родителят задължително уведомява детската градина в срока, определен за постъпване. При отпадане, детето може да участва отново с нов входящ номер и ново заявление в следващи класирания.
публ. на 03.04.2024 г.

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220