ОБЩИНА КАЗАНЛЪК ОБЯВЯВА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ОБЩИНСКОТО ПРЕДПРИЯТИЕ ПО ТУРИЗЪМ “КАЗАНЛЪК АРТ“

 

https://www.kazanlak.bg/common/images/thumbs/medium-20240115-GHRFIUBRVNK-1705314469.jpeg

Община Казанлък обявява свободни работни места в Общинско предприятие по туризъм „Казанлък Арт“.

На основание чл. 11 от Правилника за устройството и дейността на Общинско предприятие за туризъм „Казанлък Арт“, към Община Казанлък обявява конкурс за набиране на кандидати за заемане на следните длъжностите:

1. Домакин – 1 бр.

2.Продавач билети – 1 броя;

3. Продавач консултант – 1 броя;

4. Оператор аудио – визуална техника – 1 брой;

Необходими документи:

  • Заявление от кандидата /свободен текст/
  • Автобиография /СV/
  • Ксерокопие на следните документи:
  • Диплома за завършена образователна степен;
  • Трудова книжка;
  • Документи за допълнителна квалификация;

Място и срок за подаване на документите :

Гише № 2 – „Деловодство“ в Центъра за административно обслужване в сградата на Община Казанлък, гр. Казанлък, ул. ”Розова долина” № 6, в срок до  29.04.2024 г.

Подробности за изискванията може да намерите на сайта на община Казанлък в раздел: Обяви и конкурси -> Кариери и конкурси.

Извършване на подбора от страна на работодателя – по документи и събеседване.

публ. на 16.04.2024 г.

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220