ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Е ВОДЕЩ ПАРТНЬОР НА КОНЦЕПЦИЯТА ЗА “ИНТЕГРИРАНИ ТЕРИТОРИАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ”

На обществено обсъждане бяха представени дейностите заложени в концепция за "Интегрирани териториални инвестиции" с водещ партньор Община Казанлък. Настоящите инвестиции с наименование „Устойчив социално-икономически растеж чрез подобрена инвестиционна среда и съхранена идентичност на региона“ ще се изпълняват на територията на три общини: Община Казанлък, Община Павел баня и Община Мъглиж. Заложените мерки възлизат на стойност малко над 28 000 000 лв.
В концепцията са заложени следните проектни идеи:

Инвестиции по Програма “Развитие на регионите" с дейности:
- Развитие на Индустриална зона - Казанлък - изграждане на техническа и инженерна инфраструктура;
- Модернизиране и обновяване на материалната база и на оборудването на Технически колеж - Казанлък;
- Ремонт и реконструкция на общински пьт SZR2070 от км. 0+000 до км 3+018, пътно кръстовище/пътен възел на републикански път 1-6 София-Бургас при км 312+000 и изграждане на велоалея от гр. Казанлък до язовир Копринка;
- Развитие на туристическия потенциал на язовир Копринка;
- Опазване и адаптация на монумент Бузлуджа;
- Съхранение и опазване на сградата на читалище "Светлина 1861" град Шипка;
- Ремонт на покрив и фасади и смяна на дограма на сградата на НЧ "Освобождение-1884", с. Шейново.
 
Инвестиции  по програма "Образование" с дейности:
- Развитие на системата за дуално обучение в Община Казанлък;
- Приобщаващо образование и образователна интеграция на община Казанлък.
 
Инвестиции по програма " Развитие на човешките ресурси" с дейности:
- Обучения за повишаване квалификацията, уменията и компетентностите на заетите спрямо нуждите на бизнеса;
- Дейности на община Казанлък за подкрепа в областта на социалното включване и достъп до здравеопазване на деца в нужда и техните семейства;
- Подобряване достъпа до заетост в Община Казанлък.

 

публ. на 17.04.2024 г.

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220