ПРИЗНАНИЕ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕТО НА КОНЦЕПЦИЯ “УСТОЙЧИВ СОЦИАЛНО - ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ ЧРЕЗ ПОДОБРЕНА СРЕДА И СЪХРАНЕНА ИДЕНТИЧНОСТ НА РАЙОНА”

Община Казанлък проведе публично представяне на концепция №BG16FFPR003-2.001-0087 „Устойчив социално-икономически растеж чрез подобрена инвестиционна среда и съхранена идентичност на региона“.
Това бе първото представяне на толкова мащабен за общината инвестиционен проект в партньорство с общините Павел баня и Мъглиж.По този повод бе получен поздравителен адрес от Областния информационен център /ОИЦ/ в гр. Стара Загора. В него управителят на ОИЦ г-жа Радка Тилева благодари на Община Казанлък за успешното провеждане на събитието като допълва, че то ще допринесе за успешното изпълнение на концепцията в нейната цялост и ще постави началото на един нов интегриран продукт, който се очаква да подобри туристическия облик и качеството на живот в района.

публ. на 18.04.2024 г.

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220