ГРАЖДАНСКИЯТ КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ПРИ КМЕТА НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК ЗАСЕДАВА ПО ПЪРВАТА СИ ТЕМА ЗА ГОДИНАТА We

ГКС днес обсъди законодателната рамка за новото облагане с Такса битови отпадъци, която ще се въведе от 01.01.2025г. След нормативната база, която беше представена от Т. Люцканова- директор дирекция “Екология и транспорт”, председателят на Съвета госпожа Цветолина Цветкова въведе дискусията с членовете на Съвета. 
Активно се включиха с въпроси и предложения членовете на Съвета от Овощник, Крън, Голямо Дряново, Ръжена, Копринка, Ясеново, Горно Изворово и градските райони.
Кметът на общината госпожа Галина Стоянова разясни с примери как би се организирало сметосъбирането, ако се избере за основа за облагане- вместимост на торби, как ще се отрази на таксата прилагането на мерки и стимули за разделно събиране и компостиране на отпадъка.
Ръководството на Консултативния съвет- госпожа Цветолина Цветкова, госпожа Мария Стефанова и господин Минчо Байков организираха първото работно заседание по най-добрия начин, така че всеки участник да изложи въпросите и предложенията си.
Всеки член на Съвета получи и покана за Празника на розата!
публ. на 13.05.2024 г.

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220