ВРЕМЕННО СЕ ОГРАНИЧАВА ДВИЖЕНИЕТО ПО БУЛ. “23 - ТИ ПЕХОТЕН ШИПЧЕНСКИ ПОЛК”

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 9, ал. 3 от Закона за пътищата и във връзка  с писмо от ОП „КД и ПИС“ с вх. № 68-4451-36/13.05.2024г. към Община Казанлък., относно кастрене/отсичане на изсъхнала и опасна дървесна растителност   на бул. „ 23-ти Пехотен Шипченски полк“
 
РАЗПОРЕЖДАМ:
 
1. Да се въведе временна организация на движението / ВОД/ със затваряне на  едното пътно платно от север в посока изток - запад за движение, спиране и паркиране на пътни превозни средства по бул. „ 23-ти Пехотен Шипченски полк“ в гр. Казанлък, както следва: 
 
1.1. в участъка от кръстовището на бул. „ 23-ти Пехотен Шипченски полк“  с ул. "Христо Ботев“  до кръстовището с ул. „ Съединение“ / затворено в посока изток-запад/.
1.2. Да се въведе временен режим на движение на ППС по обходните улици: ул. „ Христо Ботев“, ул. „ Стара планина“ , към  съществуващата улична мрежа в  гр. Казанлък.              
 
2. Срок на действие на временната организация на движението - от 09:00 часа до 11.00 часа на 16.05.2024г. /четвъртък/.
публ. на 15.05.2024 г.

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220