КОНЦЕПЦИЯТА ЗА ИНТЕГРИРАНИ ТЕРИТОРИАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК БЕШЕ ОЦЕНЕНА И КЛАСИРАНА НА ВТОРО МЯСТО ОТ 18 СЪСТЕЗАВАЩИ СЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ КИТИ

Кметът  на община Казанлък, г-жа Галина Стоянова, взе участие в заседание на Регионалния съвет за развитие на Югоизточен регион за планиране, провело се на 15 май 2024 г. в град Бургас. На провелото се заседание кметът успешно защити проекти за изпълнение в програмен период 2021 – 2027 за приоритетно финансиране на територията  на община Казанлък.
Основна точка в дневния ред на заседанието беше обсъждане на извършената оценка и приоритизация от Звеното за предварителен подбор и широкия състав  на Регионалния съвет за развитие на Концепциите за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ) за Югоизточен регион.
След окончателната приоритизация на КИТИ, която се формира по специална формула и представлява сбор от оценките на Звеното за подбор и широкия състав на РСР, Концепцията на Община Казанлък е класирана на второ място от общо 18 допустими Концепции.
Концепция „Устойчив социално-икономически растеж, подобрена инвестиционна среда и съхранена идентичност на региона“ с водещ партньор Община Казанлък предвижда интегрирани мерки, насочени в следните основни направления:
 
• Икономически растеж и повишаване на конкурентоспособността на икономика в региона чрез развитие на Индустриална зона – Казанлък. Разширяване на дуалното образование за задоволяване на нуждите от професионално подготвени квалифицирани кадри, модернизиране и обновяване на материалната база и на оборудването на Технически колеж – Казанлък;
• Развитие на културния и природен потенциал на основа на целогодишен туризъм. Това се предвижва чрез разработване и свързване на туристическите обекти в зоните на Бузлуджа и язовир Копринка със съседните общини - Павел баня и Мъглиж;
• Подобряване качеството на предлаганите социални, здравни и образователни услуги.
 
Безвъзмездното финансиране е в размер  на 28 396 676,45 лв.
Предстои обявяване на процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) на кандидати с одобрени Концепции за интегрирани териториални инвестиции.
публ. на 15.05.2024 г.

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220