ОГРАНИЧАВА СЕ ДВИЖЕНИЕТО В РАЙОНА НА СТАДИОНА

На основание чл. 44, ал. 2 и чл.44, ал.1, т.4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, с цел осигуряване на обществения ред и недопускане на произшествия и  във връзка с провеждането на „Казанлък мези” – фестивал на Балканската култура и кулинария част от ПРАЗНИК НА РОЗАТА  в град Казанлък
 
РАЗПОРЕЖДАМ:

1. Да се затвори за движение, спиране и паркиране на ППС-та, включително и за велосипеди, ул. „ Орешака “ в гр. Казанлък, в участъка от ресторант „ Стадиона“ до разклона за с. Енина / еднопосочно/.
2.  Да се въведе временен режим на движение по обходните улици и булеварди: бул. „ Освобождение“, Републикански път I-5 на север, към  съществуващата улична мрежа в  гр. Казанлък.    
3. Въведената временна организация за движение, спиране и паркиране не важи за следните, обслужващи фестивала ППС-та.
4 . Временната организация за движението на ППС – та да се въведе, след като са налице всички условия за организация и безопасност на движението, а именно:
4.1. Спазване изискванията на Закона за движение по пътищата.
4.2. Стриктно изпълнена на място сигнализация спрямо Закона за движение по пътищата.
4.3. Всички временни пътни знаци следва да се отстранят след отмяна на забраната за обществено ползване на улиците цитирани в т. 1, т.3 и т.4.
4.4. Да се осъществява  контрол на средствата, чрез които е въведена временна организация и безопасност на движението.
5. Срок на действие на временната забрана за обществено ползване от 24.05.24г. до 26.05.24г. / включително/  и от 31.05.24г. до 02.06.24г. / включително/ .
публ. на 23.05.2024 г.

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220