ЕВРОПЕЙСКАТА FIRE - RES И КМЕТЪТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК БЯХА НА РАБОТНА СРЕЩА

На официална среща днес бе представен проекта за работата с Fire - Res. 
FIRE-RES ще разработи интегрирана стратегия за управление на пожари за ефикасно и ефективно справяне с екстремни горски пожари в Европа.
На срещата присъстваха кметовете на населени места, кметовете на общини в област Стата Загора, представители на горски стопанства, пожарната и екипът на проекта.
С промените в климата и масивните горски насаждения в долината на розите това бе естествената стъпка на кмета Галина Стоянова, за да защити гражданите. 
На срещата бяха обсъдени основните причини за възникване на горски пожари и как да се подобрят начините за справяне с тях. Всяка от страните пое отговорност да участва в съвместни действия, за да се постиганат цели по проекта, а именно недопускане на горски пожари и свеждане до минимум щетите от тях.
Пред участниците бяха представени подробни анализи от представители на Лесотехническия Университет като се обърна особено внимание на неблагоприятното влияние на пожарите върху здравето на хората.
публ. на 28.05.2024 г.

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220