Добромир Христов Гущеров

Удостоен с Решение № 233 от 19.05.2005 г. на Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 22 от ЗМСМА; чл. 4 и чл. 24, ал. 4, т. 1 от Наредба № 27 на ОбС за символиката на град Казанлък,

за неговата дългогодишна обществено-полезна дейност за издигане престижа на община Казанлък и за направени дарения с непреходна стойност за Казанлък и общината.

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Дарителска сметка
Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98350; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 252

За сигнали и нередности безплатен горещ телефон:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0431/98 378