Мегалитът край Бузовград – обявен за природна забележителност

Със свое писмо от началото на м. юни Министерството на културата уведомява Община Казанлък  за решението на 11-членната комисия, сформирана със заповед на министъра на културата  Вежди Рашидов, която да определи режимите за опазване – граници и предписания,  на обект „Мегалита”, разположен в местността „Буба кая” в землището на с. Бузовград, община Казанлък. Председател на комисията е главният екперт в Националния институт за недвижимо културно наследство (НИНКН) , археологът Жарин Величков.

Поради осъществената социализация и увеличаващата се популярност на природния скален феномен, наричан „Мегалита”, със свое решение Комисията предлага на МОСВ и РИОСВ да го обявят за природна забележителност. Комисията определя границите и териториалния обхват на скалния феномен, който заема площ от 3.580 дка. Тя излиза и с предписания за неговото опазване  - те да бъдат определени със Заповед на министъра на околната среда и водите, съгласно разпоредбите на чл. 36, ал. 1 от Закона за защитените територии.

Т.нар. тракийско скално светилище е разположено на 572 м надморска височина в северните склонове на Сърнена Средна гора. Представлява връх с местно наименование „Буба кая” (Бащин камък), като след изследванията на проф. Александър Фол  и проф. Валерия Фол мястото е познато като „Слънчева врата” или „Мегалита”.

„Мегалита”  е естествено скално образувание от типа скален прозорец. През 2006 г. в района на скалния феномен са правени сондажни археологически проучвания.

Археологическият обект се намира на 4 км юг-югоизток от центъра на с. Бузовград, с изключителна гледка към Казанлъшката котловина и поречието на р. Тунджа. Тук е реализиран проект за екопътека.

 

12.06.2012 г.

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Дарителска сметка
Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98350; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 252

За сигнали и нередности безплатен горещ телефон:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0431/98 378