За контакти

Адрес:

гр. Казанлък, 6100

бул. Розова Долина №6 


Технически сътрудник на кмета

0431/98 201

факс: 0431/98266 
mayor@kazanlak.bg 
Tелефонен указател | Дарителска сметка

 

Работно време 

Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30
Кметства: 8.00ч. - 17.00ч.
Център и услуги за граждани: 
от 8.30 до 17.30

 

Телефони за контакт:

ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/ 98 350; 98 497

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 252

Горещ телефон за сигнали и нередности0 700 400 56

За сигнали при  нарушения в Отдел "Чистота и Екология": 0889720019

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98350; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 252

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0431/98 378