Младежки организации и НПО, работещи в сферата на младежта

 

1.    Младежки Общински Съвет

Адрес: гр. Казанлък, Община Казанлък, бул. "Розова долина" 6;

Младежки дом, ул. “Капрони” 1И

E-mail: mos-kazanlak@abv.bg  

                                             

2.    Национална организация на скаутите в България - Регион Казанлък

Дейности - походи, лагери, други мероприятия, свързани с околната среда, сформиране на  свой патрул, обучения.

Регионален водач на област Стара Загора: Радослав Димитров

Телефон: 0896 427 250

Е-mail: dimitrov390@gmail.com 

www.scout.bg (http://www.scout.bg/)

 

3.    СНЦ ,,Зелена светлина в България”

Сдружение с нестопанска цел ,,Зелена светлина в България” е основано през 2009 г. от група младежи от гр. Казанлък. Организацията работи и има интереси в областите на младежки дейности и политики на местно, национално и европейско ниво. Има участия в няколко международни проекта, няколко собствени инициативи на местно ниво, както и добри международни контакти.

Към 2019 г. СНЦ „Зелена светлина“ са членове на СНЦ „Резонанс“ и спомагат за осъществяването на инициативи от обединеното сдружение.

Лице за контакт: Георги Григоров

Адрес: гр. Казанлък, ул. “Тракия” 5, етаж 4, ап.83

Тел/факс :0431/83610; Mобилен: 0896 060 648

Е-mail: green.light.in.bulgaria@abv.bg

www.greenlight-bg.com (http://www.greenlight-bg.com)

 

4. „Младежки център за развитие - Взаимопомощ“

Младежка организация по закона за младежта е СНЦ ,,Младежки център за развитие-Взаимопомощ” - национална неправителствена младежка структура. Регистрирана в националната информационна система за младежта. Сдружението има двустепенна структура - национална и клубна. Предметът на дейност на Сдружение „Младежки център за развитие - Взаимопомощ" от 2009 година е основно в насока европейско доброволчество чрез акредитация за ЕДС от Европейската Комисия (2012-BG-28). Организацията е член и на Национален Младежки Форум - България, най-голямото младежко обединение в страната, член на Европейски младежки форум.

Председател: Мария Славова

Адрес: гр. Казанлък, ул. “Искра” 22

Телефон: 0899 307 090

E-mail: ydcma2004@gmail.com 

www.ydcma.org (http://www.ydcma.org/)

 

5. Фондация „Дон Боско България“ - клон Казанлък

Фондация „Дон Боско България” е юридическо лице с нестопанска цел, което осъществява общественополезна дейност в гр. Стара Загора и в гр. Казанлък. Подпомагане на възпитаването и образоването на млади хора в неравностойно положение от всички етноси в България.

Подпомагане на социалната интеграция и личностната реализация на нуждаещите се деца, младежи и възрастни.

Сътрудничество с други организации, имащи подобни приоритети.

Срещи, разговори, беседи, семинари, обучения, екскурзии, лагери, спорт, благотворителност.

Директор: Петр Немец

E-mail: petr.nemec@mail.bg

Координатор: Мартина Станева – Антонова

E-mail: martinastaneva@donboskobg.org

Адрес: гр.Казанлък, ул. „Пейо Яворов“  13

Телефон: 0431/ 62115; Мобилен: 0886 828 089

www.fondaciadonboskobg.org (http://www.fondaciadonboskobg.org/)

 

6. „Юнайтед авангард артист“

Области на дейност - фотография, театър, кино, авангардни проекти.

Председател: Румен Сомов

Адрес: гр. Казанлък, ул. „Г. Бенковски“ 11, НЧ ,,Възродена Искра”

Телефон: 0896 737 933

E-mail: somarumen@abv.bg

www.unitedavangardartist.dir.bg

 

7. СНЦ Клуб за спорт и приключения ,,Свободен елемент"

Сфера на дейност - околна среда, физическо възпитание и спорт, образование.

През 2019 г. СНЦ Клуб за спорт и приключения „Свободен елемент“ няма изпълнени инициативи, но като член на СНЦ „Резонанс“ спомагат за осъществяването на инициативи от обединеното сдружение.

Представител/лице за контакт: Елица Мънкова

Адрес: гр. Казанлък, ул. „Еделвайс“ № 6

Телефон: 0885 700 969; 0988 878 650

E-mail:free.element.club@gmail.com 

 

8. СНЦ ,,М.И.В.“ - Мотивация, инициативност, вдъхновение

Сфера на дейност - младежки дейности, околна среда, образование, подпомагане на хора с увреждания, култура.

E-mail: m.i.v.kazanlak@abv.bg

 

9. СНЦ "Резонанс" 

Сфера на дейност - организацията работи за приобщаване на студентите към съвременните информационни технологии, изучаване, съхраняване и популяризиране на българското културно наследство.

Представително лице: Станислав Петканов

Адрес: гр. Казанлък, жк. "Изток" бл. 43, вх. Г, ет. 5, ап. 76

Телефон: 0896 735 867

E-mail: snc.rezonans@gmail.com

 

10. Български младежки Червен кръст

Сфера на дейност: превенция на пътен и воден травматизъм; превенция на наркомнно и сексуално рисково поведение

Адрес: гр. Казанлък, ул. "Любомир Кабакчиев" № 6

Телефон: 0889354563

E-mail: youth.starazagora@redcross.bg

 

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 252

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220