Младежки организации и НПО, работещи в сферата на младежта

 

 

1.    Младежки Общински Съвет

Председател: Христиан Трошанов

e-mail:   mos-kazanlak@abv.bg  

Адрес: гр.Казанлък, Община Казанлък, бул. "Розова дорина" 6; Младежки дом- ул. Капрони 1И

Тел: 0893576720

 

2.    Национална организация на скаутите в България- Регион Казанлък

Дейности:

Походи, лагери, други мероприятия свързани с околната среда, сформиране на  свой патрул, обучения

Радослав Димитров – Главен скаут регион Казанлък 

тел: 0896427250

www.scout.bg

 

3.    СНЦ ,,Зелена светлина в България”

Сдружение с нестопанска цел,,Зелена светлина в България” е основано през 2009г. от група младежи от гр.Казанлък. Организацията работи и има интереси в областите на младежки дейности и политики на местно, национално и европейско ниво.Има участия в няколко международни проекта, няколко собствени инициативи на местно ниво, както и добри международни контакти.

Лице за контакт: Георги Григоров

Адрес:гр.Казанлък, ул.Тракия 5, етаж 4, ап.83

Тел/факс :0431/83610, мобилен 0896060648

E-mail: green.light.in.bulgaria@abv.bg

Website : www.greenlight-bg.com

 

4. Младежки център за развитие –Взаимопомощ

Младежка организация по закона за младежта е СНЦ ,,Младежки център за развитие-Взаимопомощ” - национална неправителствена младежка структура. Регистрирана в националната информациона система за младежта. Сдружението има двустепенна структура - национална и клубна. Предметът на дейност на Сдружение „Младежки център за развитие - Взаимопомощ" от 2009 година е основно в насока европейско доброволчество чрез акредитация за ЕДС от Европейската Комисия (2012-BG-28). Организацията е член и на Национален Младежки Форум-България, най-голямото младежко обединение в страната, член на Европейски младежки форум.

 

Председател: Мария Славова

Адрес: гр.Казанлък, ул.Искра 22

телефон: 0899307090

www.ydcma.org

e-mail: info@ydcma.org 

 

5.Фондация Дон Боско България- клон Казанлък

Фондация „Дон Боско България” е юридическо лице с нестопанска цел, което осъществява общественополезна дейност в гр. Стара Загора и в гр. Казанлък. Подпомагане на възпитаването и образоването на млади хора в неравностойно положение от всички етноси в България.

Подпомагане на социалната интеграция и личностната реализация на нуждаещите се деца, младежи и възрастни.

Сътрудничество с други организации, имащи подобни приоритети.

Срещи, разговори, беседи, семинари, обучения, екскурзии, лагери, спорт, благотворителност

Петр Немец –Директор

Адрес; гр.Казанлък, ул. Пейо Яворов  13

Телефон 0431/ 62115

e-mail: sdbkaz@mail.orbitel.bg

Координатор: Мартина Станева – Антонова

GSM: +359886828089+359886828089

www.fondaciadonboskobg.org

 

6. Юнайтед авангард артист-

Области на дейност: Фотография, театър, кино, авангардни проекти

Председател Румен Сомов

Адрес: гр.Казанлък, ул.Г. Бенковски 11, НЧ ,,Възродена Искра”

Телефон: 0896737933

www.unitedavangardartist.dir.bg

email: unitedavangardartist.abv.bg

 

7. Български младежки червен кръст

Дейност: кампании за набиране на средства, информационни кампании, младежка дейност

Представител за гр.Казанлък – Йоана Нейкова

Адрес: гр.Казанлък, ул.Л.Кабакчиев 6

Тел: 0885817322

e-mail: szp.starazagora@redcross.bg

 

8. СНЦ ,,Клуб за спорт и приключения ,,Свободен елемент"

Сфера на дейност: - околна среда, физическо възпитание и спорт, образование

Представител/лице за контакт: Елица Мънкова

Адрес: гр.Казанлък, ул. Еделвайс № 6

Телефон: 0885 700 969

e-mail:free.element.club@gmail.com 

 

9. СНЦ ,,М.И.В.“- Мотивация, инициативност, вдъхновение

Сфера на дейност- младежки дейности, околна среда, образование, подпомагане на хора с увреждания, култура

Председател: Мартин Михалев

Тел: 0892 050 697

e-mail: m.i.v.kazanlak@abv.bg

 

10. СНЦ "Резонанс" 

Сфера на дейност - ораганизацията работи за приобщаване на студентите към съвременните информационни технологии, изучаване, съхраняване и популяризиране на българското културно наследство.

Адрес: гр. Казанлък, жк. "Изток" бл. 43, вх. Г, ет. 5, ап. 76

Представително лице - Станислав Петканов

Тел. 0896735867

 

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98350; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 252

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0431/98 378

"Балканинвест" ЕООД
0877431220