Протокол от проведено заседание на комисия за символиката на град Казанлък

Днес, 31.10.2012г. в зала 6 на Община Казанлък се събра комисия, определена със Заповед N: 261/ 15.02.2012г. на Кмета на Община Казанлък относно Наредба N:27 за символиката на Община Казанлък, за именуване и преименуване на обекти с общинско значение и за паметниците и другите възпоменателни знаци на територията на Община Казанлък в състав:

Председател:
Ивелин Недялков – Главен архитект
Членове:
Сребра Касева – Началник отдел „Култура и Туризъм”
Адриана Тенева – Началник отдел ПНОРЧ
Юлия Младенова – Главен експерт „Връзки с обществеността”
Деница Димитрова – Старши експерт „Култура”

Комисията разгледа подадените документи по реда на тяхното подаване, а именно:
1.Кристофър Джоузеф Дийн – Вх.N: 94-К-1931-1/27.06.2012г. гр. София, п.к. 96;
2.Цеца Виткова Цекова - Вх.N: 94-Ц-212-1/29.06.2012г. гр. Казанлък, ул. „Банянска” 2, вх.В, ап.29;
3.Цветан Банчев - Вх.N: 94-Ц-02-2/02.7.2012г. гр. Казанлък, ул. „Гео Милев” 4А;
4. Цветан Банчев и Янко Янков - Вх.N: 94-00-52/02.07.2012г. гр. Казанлък, ул. „Гео Милев” 4А;
5. Цветан Банчев и Янко Янков - Вх.N: 94-Ц-02-3/02.07.2012г. гр. Казанлък, ул. „Гео Милев” 4А, ателие „Репин”;
6. Симеон Русев Русев - Вх.N: 94-С-2463-2;3;4;5;6 и 7/02.07.2012г. гр. Казанлък, бул. „Батенберг” 5, ап. 16;
7. Стоян Христов Антонов - Вх.N:94-С-4045-1/02.07.2012г. гр. Пловдив, ул. „Антон” 42;
8. Даниела Г. Драганова - Вх.N: 94-Д-3529-1/04.07.2012г. гр. Пловдив, бул. „България” 196, ап.4, ет.1;

Като консултанти на комисията бяха поканени следните представители:
Стефан Папукчиев – Член на Българското хералдическо вексилоложко общество;
Стефан Христов – графичен дизайнер;
Димитър Витанов – художник;
Велин Дечков – скулптор и член на СБХ-Казанлък;
Бедрос Азинян – Председател на КДК Казанлък;
Спас Мавров - скулптор и член на СБХ-Казанлък;
Стефка Духнева – архитект;

След като бе изслушано тяхното мнение, комисията единодушно взе следните решения:

Отхвърли предложенията на:

Симеон Русев;
Цветан Банчев
Цветан Банчев и Янко Янков;
Даниела Драганова;
Кристофър Джоузеф Дийн;
Стоян Христов Антонов
със следния мотив: не отговарят на изискванията, определени от в конкурсната документация и проектните предложения;

Прие предложението на Цеца Виткова Цекова за Герб  и Символичен ключ.

 

Председател:
Ивелин Недялков – Главен архитект
Членове:
Сребра Касева – Началник отдел „Култура и Туризъм”
Адриана Тенева – Началник отдел ПНОРЧ
Юлия Младенова – Главен експерт „Връзки с обществеността”
Деница Димитрова – Старши експерт „Култура”

 

 

 

 

 

ГЕРБ
на град Казанлък

Б Л А З О Н

На червено три хералдически рози в злато, на синьо тракийка на трон в злато.

Корона: зидова с три кули - натюр.
Девиз: Силата е в съгласието.

ОБЯСНЕНИЕ

Червеното е символ на царственост, мъжество, неустрашимост.

Розата е отколешен символ на Казанлък, негова слава в миналото, настоящето и бъдещето. В златната казанлъшка долина са отглеждали уханни рози още по времето на траките. Розите са три, защото числото три е символ на завършеност, на цялост. В хералдиката розата се обозначава с т. н. „хералдическа роза”.

Тракийката на трон е основен елемент във фриза на световно известната Казанлъшка тракийска гробница. Ориентацията на фигурата на дясно (хералдически) символизира, че Казанлък е град устремен от древността към бъдещето. 

Златото е символ на богатство, сила, вярност, чистота, постоянство, великодушие.

Синьото е символ на величие и красота. Синьото е цветът на Обединена Европа и на Света Богородица.

Щит средноевропейски двуделен,  модифициран. Долната част на щита наподобява корпуса на струнен музикален инструмент. Казанлък е град на музиканти и художници. Струнни музикални инструменти, произведени в Казанлък има в повечето от световно известните филхармонии и симфонични оркестри.

Короната тип „зидова” с три кули показва е задължителен елемент в градските гербове и показва, че Казанлък е град с брой на жителите между 50000 и 100000.

Девизът „Силата е в съгласието” е отколешен казанлъшки девиз и е приет от Общински съвет като задължителен елемент в герба на Казанлък. Изписан е на червена лента със златни букви.

 

Херолд: инж. Стефан Папукчиев KdB
Векторна графика: Цветана Виткова

 

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98350; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 252

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0431/98 378