Местни избори 2023

Община Казанлък ще има герб след решение на Общинския съвет

В нарушение на Наредба № 27 на Общински съвет-Казанлък, Община Казанлък има само знак, няма герб, ключ и знаме – основни символи на всяка община

Община Казанлък има знак, но няма официален герб на града, каквито имат всички градове по света. Това, което казанлъчани и гостите на града виждат досега по различни поводи върху бланки, знамена, банери и др. материали, е знак на Община Казанлък. Именно поради липсата на герб на Казанлък бе издадена Заповед № 261/15.02.2012 г. на кмета на община Казанлък. Тя е основана на чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и в изпълнение на изискванията на Наредба № 27 за символиката на община Казанлък, за именуване и преименуване на обекти с общинско значение и за паметниците и другите възпоменателни знаци на територията на община Казанлък. До 29 февруари т.г. Комисия с председател арх. Ивелин Недялков предприе необходимите действия за обявяване на конкурс за изработването на проекти за символите на град Казанлък, основният от които е Гербът. Обявена е конкурсната програма за провеждането на конкурса, съгласно изискванията на Наредба № 27 на Общински съвет-Казанлък. Именно в тази наредба – Глава ІІІ, чл. 16-19, са упоменати всички изисквания към герба, включително е изписан и девизът на Казанлък „Силата е в съгласието“.

Съгласно регистъра на подадените в определения срок документи проекти са подали Кристофър Джоузеф Дийн; Цеца Виткова Цекова; Цветан Банчев; Цветан Банчев и Янко Янков; Цветан Банчев и Янко Янков, ателие „Репин“; Симеон Русев Русев; Стоян Христов Антонов и Даниела Г. Драганова.

На 24 юли 2012 г. комисията отваря проектните предложения, като съставя Протокол, в който подробно е отбелязано всяко постъпило предложение, което е разгледано и е установено дали съответства на конкурсните изисквания.

Като консултанти на комисията са поканени следните специалисти: Стефан Папукчиев – член на Българското хералдическо вексилоложко общество; Стефан Христов – графичен дизайнер; Димитър Витанов – художник; Велин Дечков – скулптор и член на СБХ-Казанлък; Бедрос Азинян – фотограф и председател на КДК-Казанлък; Спас Мавров - скулптор и член на СБХ-Казанлък; Стефка Духнева – архитект.

След като бе изслушано тяхното мнение, комисията единодушно взе следните решения: отхвърли предложенията на Симеон Русев; Цветан Банчев; Цветан Банчев и Янко Янков; Даниела Г. Драганова; Кристофър Джоузеф Дийн; Стоян Христов Антонов със следния мотив - не отговарят на изискванията, определени от в конкурсната документация и проектните предложения. Комисията приема предложението на Цеца Виткова Цекова за Герб на Казанлък.

Блазонът на Герба е изработен от инж. Стефан Папукчиев и е публикуван на сайта на Община Казанлък www.kazanlak.bg.

Съгласно Наредба 27 Община Казанлък ще внесе за разглеждане от Общински съвет-Казанлък одобреното проектно предложение. Влизането в сила на новия герб ще стане едва след решение на общинските съветници.

На снимката:  Предложението за герб на Казанлък

 

  Изтегли Документ
  Изтегли Документ
публ. на 12.11.2012 г.

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220