Важна информация за граждани и клиенти(инвеститори)

 

 

  1. Въвежда се следното приемно време за консултации на гражданите с експертите и специалистите от дирекция УТТ:
  • вторник от 11.00 до 13.00 часа и от 14.00 до 16.00 часа
  • петък от 11.00 до 13.00 часа и от 14.00 до 16.00 часа.

 

  1. Информация и подаване на заявления за извършване на административни услуги на граждани и фирми, свързани с дейността на дирекция УТТ се извършват на гише № 5 „Технически услуги” в Център за информация и услуги на гражданите.

 

  1. При необходимост от извършване на справки за издаване на скици, главните специалисти „Кадастър и регулация” за града и селата извършват справката на гише „Кадастър и регулация” в Център за информация и услуги на гражданите.

 

  1. Относно попълването на информацията в данъчните декларациите по чл.14 от ЗМДТ, ще се извършва служебно,като самите декларации ще се подават в Данъчна служба в дирекция „МДТ”.

 

 

         Влиза в сила от 04.12.2012 г. съгласно заповед № 2360 от 03.12.2012 г. на Кмета на Община Казанлък.

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98350; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 252

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220