Панаир – 2013 г. в гр. Казанлък

 

На основание Заповед № 959 от 24.04.2013 год. на Кмета на Община Казанлък и утвърдената от гл. архитект на общината схема за разположение на преместваемите съоръжения във връзка с провеждането на Празници в долината на розите и тракийските царе Казанлък 2013 г., ще се проведе Панаир – 2013 г. в гр. Казанлък по ул. “Орешака” – северно от ул. “Капрони”, на север, запад и юг от ст. “Севтополис” и по алеята пред хотел “Арсенал” гр. Казанлък от 23.05.2013 г. до 02.06.2013 г. включително.

Искания за участие в панаира за разполагане на заведения за обществено хранене, ще се приемат от 29.04.2013 г. до 17,30 часа на 16.05.2013 г., като се прилагат следните документи:

-               за заведения за обществено хранене: декларация за заявена площ за ползване- по образец, касов бон за внесен депозит – оригинал и копие на трудов договор с лице притежаващо висше или средно специално образование в областта на хранителната промишленост или има придобита квалификация в същата област, съгл. чл. 23, ал. 2 от Закона за храните.

-               За увеселителни съоръжения да се прилага: декларация за заявена площ за ползване – по образец и касов бон за внесен депозит  - оригинал

Депозитът е в размер на 1000 /хиляда/ лева. Внесеният депозит е за участие в жребий за едно място. При отказ за настаняване внесеният депозит остава в полза на община Казанлък.

При наличие на повече кандидати за едно място съгласно утвърдената схема за поставяне на временно съоръжение за заведение за обществено хранене или съоръжения за забава, ще се проведе жребий на 21.05.2012 г. от 10,00 часа за заведения за обществено хранене и от 11,00 часа за съоръжения за забава.

Всеки кандидат участва до спечелване на едно място. Спечелилите кандидати заплащат дължимите такси на касата в Центъра за информация и услуги пир община Казанлък, преди разполагане на съоръженията за целия период, считано от 23.05.2013 г.

            Настаняването на всички останали търговци, ще започне от 21.05.2013 г. от 13,30 часа на територията на панаира. След получаване на терена всички търговци  се задължават да заплатят дължимите такси на касата в Центъра за информация и услуги пир община Казанлък, преди разполагане на съоръженията за целия период, считано от 23.05.2013 г.

            Всички търговци пристигнали след 21.05.2013 г., ще бъдат настанени, като заплатят дължимата такса до края на периода, считано от деня на настаняването им.

За допълнителна информация на тел. 0431/98221 и 04361/98223 или на гише № 6 в центъра за информация и услуги на гражданите при Община Казанлък.

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98350; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 252

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0431/98 378

"Балканинвест" ЕООД
0877431220