Отдаване под наем на имоти общинска собственост в община Казанлък

 

На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.82, ал.2  от Наредба №15  на Общински съвет Казанлък във връзка със Заповед № 1003/26.04.2013 г. на Кмета на Община Казанлък за провеждане на публични  търгове с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на :

обект “А”- с позиция 116 от приложение 8 на ГПУРИОС за 2013 г. помещение за лекарски кабинет в едно с манипулационна, по ½ от коридор и тоалетна на първи етаж в здравна служба построена в УПИ – І в кв. 32 по план на с. Ясеново с обща площ от 29,80 кв.м. /лекарски кабинет 12,00 кв.м., манипулационна 10,50 кв.м., 6 кв.м. коридор, и 1,3 кв.м.. тоалетна/ с начален месечен наем в размер на 20,00 лв. без ДДС, който се заплаща веднъж месечно в приходната каса или по сметка на общината веднъж месечно.

обект “Б” – с позиция 103 от приложение 8 на ГПУРИОС за 2013 г. помещение за административни дейности /бивша аптека “Невен”/ находяща се в гр. Казанлък, бул. “Розова Долина” № 14 с обща площ от 84,88 кв.м в т.ч. /търговска площ от 23,18 кв.м., складово  помещение 8,12 кв. м., мокро помещение  3,84 кв.м. санитарен възел 3,40 кв.м., коридор 18,74 кв.м и избено помещение 27,60 кв.м./, с начален месечен наем 217,00 лв. без ДДС, който се заплаща веднъж месечно в приходната каса или по сметка на общината веднъж месечно.

обект “В” – с позиция 13 от приложение 9 на ГПУРИОС за 2013 г. помещение за дрогерия находящо се на първи етаж в сградата на здравна служба с. Розово с обща площ от 44,00 кв.м. в т.ч. /25,00 кв.м. помещение за дрогерия , 1,50 кв.м. санитарен възел и 17,50 кв.м. коридор/ с начален месечен наем в размер на 207,00 лв. без ДДС, който се заплаща веднъж месечно в приходната каса или по сметка на общината веднъж месечно.

Обект “Г” - с позиция 16 от приложение 8 на ГПУРИОС за 2013 г. помещение за ракиеизваряване находящо се в с. Горно Изворово с обща площ от 22,00 кв.м. с начален месечен наем в размер на 40,00 лв. без ДДС, който се заплаща веднъж месечно в приходната каса или по сметка на общината веднъж месечно.

Обект “Д” - с позиция 14 от приложение 8 на ГПУРИОС за 2013 г. помещение за търговска дейност / продажба на хранителни стоки, промишлени стоки и други стоки на дребно/ находящо се в сграда бивш “Хидрофор” ул. “Вожели”, кв. “Васил Левски” гр. Казанлък с обща площ от 74,16 кв.м. в т.ч. / 61,16 кв.м. търговска площ и 13,00 кв.м. складова площ/ с начален месечен наем в размер на 251,00 лв. без ДДС, който се заплаща веднъж месечно в приходната каса или по сметка на общината веднъж месечно.

Обект “Е” – с позиция 15 от приложение 8 на ГПУРИОС за 2013 г. помещение за услуги в пристройка към читалището в с. Копринка с обща площ от 34,31 кв.м. в т.ч. /търговска площ от 16,45 кв.м. и 17,86 кв.м. складова площ/ с начален месечен наем в размер на 46,00 лв. без ДДС, който се заплаща веднъж месечно в приходната каса или по сметка на общината веднъж месечно.

Оглед на обектите – от 9.00 до 17.00 часа през всички работни дни в срока за подаване на документите за участие.

Дата, място  и час за провеждане на публичния търг –  06.06.2013 г. от на 06.06.2013 г. от 11,30 часа за обект “А” и в 11,40 часа за обект “Б” и от 11,50 часа за обект “В”, от 12,00 часа за обект “Г”, от 12,10 часа за обект “Д” и от 12,20 часа за обект “Е” в сградата на община Казанлък в стая № 21. Документи, ще се приемат до 13,00 ч. на деня предхождащ датата на публичния търг на Гише “деловодството” в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък в рамките на работното време.

 При липса на кандидати втора дата - 13.06.2013 г., при същите условия, като документи ще се приемат до 13,00 ч. на деня предхождащ датата на публичния търг в рамките на работното време.

Тръжна документация може да бъде закупена на гише № 7 в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък до 13.00 часа на деня предхождащ датата на публичният търг. Такса за закупуване на тръжна документация – 100,00 лв. без ДДС.

                За допълнителна информация на  гише № 7 в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък или на тел. 0431/98221

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98350; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 252

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0431/98 378

"Балканинвест" ЕООД
0877431220