Отдаване под наем на общински терени в община Казанлък

 

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 82, ал. 2 от Наредба № 15 на Общински съвет – Казанлък и във връзка със Заповед № 1045 от 07.05.2013 год. на Кмета на Община Казанлък за провеждане на публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на:

- обект "А": с позиция № 65 от Приложение № 12 - общински терен за поставяне на временно преместваемо съоръжение за извършване на търговска дейност, находящ се в гр. Казанлък, ул. "Войнишка", кв. 360 с обща площ от 10.00 кв.м. с начален месечен наем от 50.00 лв.;

- обект "Б": с позиция № 84 от Приложение № 12 – общински терен за поставяне на временно преместваемо съоръжение за извършване на търговска дейност, находящ се в с. Енина – Център с обща площ от 40.00 кв.м. / 30.00 кв.м. търговска площ и 10.00 кв.м. складова / с начален месечен наем от 123.00 лв.;

- обект "В": с позиция № 34 от Приложение № 12 – общински терен за поставяне на временно преместваемо съоръжение за извършване на търговска дейност, находящ се в гр. Казанлък, кв. "Васил Левски", до бл. 16 с обща площ от 9.00 кв.м. с начален месечен наем от 36.00 лв.;

- обект "Г": с позиция № 85 от Приложение № 12 – общински терен за поставяне на временно преместваемо съоръжение за извършване на търговска дейност, находящ се в с. Енина – Център с обща площ от 59.00 кв.м. / 35.00 кв.м. търговска площ и 24.00 кв.м. складова / с начален месечен наем от 164.50 лв.

Депозит за участие в търга – 50 % от първоначалната цена, а именно за обект "А" – 25.00 лв., за обект "Б" – 61.50 лв., за обект "В" – 18.00 лв. и за обект "Г" – 82.25 лв.

Оглед на обектите – от 09.00 до 16.00 часа през всички работни дни в срока за подаване на документи за участие.

Тръжна документация може да бъде закупена на гише № 6 в Центъра за информация и услуги на граждани при Община Казанлък до 13.00 часа на деня предхождащ датата на публичните търгове. Такса за закупуване на тръжна документация – 100.00 лв. без ДДС.

Публичните търгове да се проведат на 12.06.2013 год. от 11.00 часа за обект "А", в 11.05 часа за обект "Б", в 11.10 часа за обект "В" и в 11.15 часа за обект "Г" в сградата на Община Казанлък, в стая № 21.

Документи ще се приемат до 13.00 часа на деня предхождащ датата на публичния търг на Гише "Деловодство" в Центъра за информация и услуги на граждани при Община Казанлък.

При липса на кандидати – втора дата – 26.06.2013 год., при същите условия, като документи ще се приемат до 13.00 часа на деня предхождащ датата на публичния търг.

Необходимите документи за участие в публичните търгове се подават на гише "Деловодство" в Центъра за информация и услуги на граждани при Община Казанлък.

За допълнителна информация на гише № 6 в Центъра за информация и услуги на граждани при Община Казанлък или на тел: 0431/9-82-21.

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98350; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 252

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0431/98 378

"Балканинвест" ЕООД
0877431220