Отдаване под наем на общински обекти в община Казанлък

На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.82, ал.2  от Наредба №15  на Общински съвет Казанлък във връзка със Заповед № 1610/05.07.2013 г. на Кмета на Община Казанлък за провеждане на публичен  търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на общински обекти:

обект “А” - с позиция 6 от приложение 8 на Годишната програма обект № ХІІ за производство и услуги, ул. “Старозагорска” № 40, в кв. 420, парцел ІІІ по план на гр. Казанлък с обща площ от 62,00 кв.м. с начален месечен наем в размер на  149,00 лв. без ДДС, който ще се заплаща в приходната каса или по сметка на общината веднъж месечно.

Обект “Б” – с позиция 3 от приложение 8 на Годишната програма обект № V за производство и услуги, ул. “Старозагорска” № 40, в кв. 420, парцел ІІІ по план на гр. Казанлък с обща площ от 88,08 кв.м. с начален месечен наем в размер на  212,00 лв. без ДДС, който ще се заплаща в приходната каса или по сметка на общината веднъж месечно.

Обект “В” - с позиция 88 от приложение 8 на Годишната лекарски кабинет, находящ се на първи етаж в сградата на здравна служба с. Бузовград с обща площ от 42,38 кв.м в т.ч. /20,16 кв.м. лекарски кабинет, ½ от чакалня с площ от 10,29 кв.м, манипулационна 9,92 кв.м. и ½ от санитарен възел с площ от 2,01 кв.м./ с начален месечен наем в размер на  54,00 лв. без ДДС, който ще се заплаща в приходната каса или по сметка на общината веднъж месечно.

Оглед на обектите – от 9.00 до 17.00 часа през всички работни дни в срока за подаване на документите за участие.

Дата, място  и час за провеждане на публичния търг –  29.07.2013 г. от 11,10 часа за обект “А” и в 11,20 часа за обект “Б” и в 11,30 часа за обект “В” в сградата на община Казанлък в стая № 21. Документи, ще се приемат до 12,30 ч. на деня предхождащ датата на публичния търг на Гише “деловодството” в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък в рамките на работното време.

 При липса на кандидати втора дата - 05. 08.2013 г., при същите условия, като документи ще се приемат до 12,30ч. на деня предхождащ датата на публичния търг в рамките на работното време.

Тръжна документация може да бъде закупена на гише № 7 в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък до 12,30 часа на деня предхождащ датата на публичният търг. Такса за закупуване на тръжна документация – 100,00 лв. без ДДС.

                За допълнителна информация на  гише № 7 в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък или на тел. 0431/98221

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98350; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 252

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220