Местни избори 2023

Проф. Генчо Пирьов (1901 – 2001)

Роден в Казанлък. През 1920 г. завършва престижното Казанлъшко педагогическо училище и започва работа като начален учител в с. Оризово, Чирпанско. През 1922 г. се записва студент по философия и педагогика в СУ “Св. Климент Охридски”. След завършване на висшето си образование през 1925 г. като млад специалист се завръща в родния Казанлък като учител в Педагогическото училище. След двегодишна специализация по педагогика и психология в Колумбийския университет в Ню Йорк, още на американска земя започват заниманията му по сравнителна педагогика. От 1938 до пенсионирането си работи в СУ “Св. Кл. Охридски”. По-късно става ръководител катедра и директор на Института по педагогика към университета. През 1958 год. е избран за член-кореспондент на БАН. В творчеството му се очертават два периода: ранен – с трудове по педагогика, и по-късен и изключително плодоносен – с изобилие от публикации предимно на психологически теми. Не престава да твори до стотната си годишнина. Не на последно място трябва да се отбележи и неговата дарителска дейност: събира и дарява пари и стотици редки издания и ценни книги за някои библиотеки в България, включително и за библиотека “Искра”- Казанлък. Тои създаде една цяла епоха в българската и световната психологическа наука.

публ. на .. г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220